Jazzowa Agencja Artystyczna

SENGUS

Międzynarodowa agencja artystyczna zlokalizowana w Polsce.
Budujemy swoje doświadczenie działając jako independent promoter, agent,
tour manager, producent, edukator i impresario artystyczny festiwali.

 

Sengus Group jest rezultatem wieloletniej współpracy pomiędzy firmami:
E-Records, Jolly Music i BS-Productions.

Mieliśmy zaszczyt współpracować z takimi artystami jak:
Terence Blanchard, Dee Dee Bridgewater, RGG, Adam Bałdych, Przemek Raminiak Quartet,
Dr John, James Carter Organ Trio, China Moses, Andre Washington, Raashan Ahmad, i
wieloma innymi.